משחקים ועזרי לימוד
בחברת יסוד - סלעית שורה של משחקים ועזרים לימודיים בתחומים רבים: מתמטיקה,שפה, מדעים ומשחקים כלליים לפיתוח אסטרטגיות וחשיבה. לנוחיותכם ממויינים המשחקים והעזרים על פי התחומים השונים
משחקים ועזרי לימוד : עזרים במדעים